Våpen spill

Våpen spill

Guns, hagler, submachin pistoler, bazookas, blunderbusses, kanoner, rifler, revolvere. Hva har alle disse nomenklaturene til felles? Vel, de tjener til å identifisere våpen. Det er sant at alt er sannsynlig å bli et våpen hvis situasjonen krever det, men de som nevnes er regulerende våpen. Og hva er de for? Å skyte. Eller ødelegge. Og de er hovedverktøyet når det gjelder actionspill. De som spilleren, i den første personen, må møte noen form for trussel, menneske eller ikke. Det ville heller ikke eksistere krigs spill uten våpen, hvorledes ville soldatene angripe eller forsvare seg selv? Og hva med de vestlige spillene? Hvor har en cowboy uten pistol blitt sett? For alle har representasjon i denne delen av våpen spill, hvor du vil få tilgang til mye artilleri som å ha det gøy på en harmløs måte. Og vi snakker ikke bare om å skape levende gjenstander, du kan teste ditt mål med flasker og mål. Trykk avtrekkeren uten ende i disse våpenspillene som er rene følelser.